• Gebrandschilderde ramen

  Opvallend zijn de prachtige, gebrandschilderde ramen. Loop op een zonnige dag de kerk eens binnen en ervaar zelf de gotische pracht.

 • Mooie akoestiek

  Door de mooie, uitgebalanceerde akoestiek is de kerk ook zeer geschikt als concertlocatie. Er is voldoende ruimte voor kamerkoren en kamerorkesten om voor in de kerk op te treden.

 • ’t Dak van Werkhoven

  De RK kerk vormt samen met de Sint Stevenskerk en de molen de ‘skyline’ van Werkhoven en mag met recht ’t Dak van Werkhoven genoemd worden.

 • Neogotische kerk

  De RK kerk is een neogotische kerk en architect is Wolter te Riele, leerling van Pierre Cuypers (1827-1921) die beschouwd wordt als de belangrijkste neogotische bouwmeester van Nederland. Wie de kerk op een stralende zomerdag binnenkomt zal iets van de grootsheid van de gotiek “op dorpsniveau” ervaren.

Welkom bij ’t Dak van Werkhoven

Het dak van de Katholieke kerk in Werkhoven moet dringend gerenoveerd worden. De leien van het dak en de toren dienen vervangen te worden en ook moet er opnieuw gevoegd worden. Dit is een kostbare, maar noodzakelijke renovatie. Als dit niet binnen enkele jaren gerealiseerd wordt komt het voortbestaan van de kerk in gevaar.

Een grote groep vrijwilligers zet zich in om deze prachtige en herkenbare kerk te behouden voor het dorp en zijn inwoners. Op 1 juni 2012 is een grote marathonactie gestart om de helft van de renovatiekosten, ruim € 400.000, bij elkaar te verzamelen via acties, activiteiten en fondsen. De andere helft mag uit eigen middelen van de kerk betaald worden. We hopen in vier of vijf jaar tijd het totale bedrag van € 850.000 bij elkaar te hebben gehaald.

Wat organiseren we? Er vinden prachtige concerten in de kerk plaats, er worden wandel- en fietstochten georganiseerd, er is een jaarlijkse kerstmarkt en er worden heerlijke dak-diners verzorgd om een paar van de vele activiteiten te noemen. De opbrengsten zijn veelal in zijn geheel voor ’t Dak van Werkhoven.  We nodigen u van harte uit om bij ons te komen kijken en vooral deel te nemen.